در این مقاله نحوه نصب مهتابی دیواری آموزش داده میشود .  همچنین مدار این لامپ بهمراه نحوه سیم کشی بین استارت و بالاست توضیح داده میشود.